Aree tematiche

Fimmine, fimmine

fimmine fimmine ca sciati allù tabaccu
ne sciati dhoi e ne turnati quattro,
ne sciati dhoi e ne turnati quattro.

Ci ve lu dice 'chiantati lu tabaccu
la titta nù ve tà li tiraletti,
la titta nù ve tà li tiraletti.

Ca poi li sordi ve li benedicu
cu ve cattati e noci pe natale,
cu ve cattati e noci pe natale.

lu dicu sempre cu nu chianti lu tabaccu
lu sule è forte e te lu sicca tuttu,
lu sule è forte e te lu sicca tuttu.

Fimmine fimmine ca sciati alle ulie
cujiti e fitte e puru le cijare,
cujiti e fitte e puru le cijare.

Fimmine fimmine ca sciati a vindimmiare
e sutta lu cippune ve la faciti fare,
e sutta lu cippune ve la faciti fare.

E Santu Paulu meu te le tarante,
pizzichi 'e caruse a 'mmenzu l'anche,
pizzichi 'e caruse a 'mmenzu l'anche.

E Santu Paulu meli te li scurpiuni
pizzichi i carusi alli cujuni,
pizzichi i carusi alli cujuni.

femmine femmine che andate al tabacco
andate in due e tornate in quattro,
andate in due e tornate in quattro.

Chi ve lo dice di piantare il tabacco
la ditta non vi da il telaio,
la ditta non vi da il telaio.

Che il denaro li benedico
per comprarvi le noci per natale,
per comprarvi le noci per natale.

lo dico sempre di non piantare il tabacco
il sole è forte e lo fa essiccare tutto,
il sole è forte e lo fa essiccare tutto.

Femmine femmine che andate alle olive
raccogliete quelle fitte e le "cijare",
raccogliete quelle fitte e le "cijare".

Femmine femmine che vendemmiate
e sotto la pianta ve la fate fare,
e sotto la pianta ve la fate fare.

E San Paolo mio delle tarante,
pizzichi le ragazze tra le gambe,
pizzichi le ragazze tra le gambe.

E San Paolo mio degli scorpioni
pizzichi i ragazzi ai testicoli,
pizzichi i ragazzi ai testicoli.

Copyright © 2009 Otranto Point